InnoCarnivalINNOVATION – grundskola
1. ”CODAK”, 7A, Slottstadens skolaSlottsstadens skola, Malmö
Motivering: ”Vi är duktiga på att panta burkar men med Codak kan man panta
alla sopor – och få poäng. Hav, djur och natur vinner på minskad
nedsmutsning, ekonomiskt utsatta kan få inkomst och industrin och samhället
får hjälp med återvinning och utveckling. Var snäll och se till att Codak tas
fram!”
2. ”MATÅSMART”, 8B, Rönnenskolan, Malmö
Motivering: Med enkelhet som ledord är detta en innovation, som verkligen kan
hjälpa oss att välja rätt mat. När vi använder vår makt som konsumenter
förbättrar vi världen. Vi vill köpa mat som vi mår bra av, som inte förstör
klimatet och som är bra för de som gör maten. När Matåsmart är ute på
marknaden kan vi påverka.
3. ”CHANCE OF CHANGE”, åk 6, Kattarps skola, Helsingborg
Motivering:”Chance of Change är en app, ett worldwide verktyg för att se till att
världen blir jämställd. Med jämställdhet som ett ämne i skolan förändrar vi
samhällen från grunden. Alla ska ha rätt till samma utbildning och arbete. Det
skapar en medvetenhet om hur hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt
hänger ihop.”
4. ”VISIONZ”, 9Z, Dammfriskolan, Malmö
Motivering:”VisionZ är ett riktigt smart kylskåp som ger ägaren möjligheter att
köpa mat på ett hållbart sätt. Innovationen innebär att matsvinn minskar på
såväl person- som systemnivå och kan påverka hela matkedjan, från producent
till konsument. Hög genomförbarhet – se till att få detta på marknaden NU!”
4. ”JORDSTICKAN”, åk 8, Vittra Landborgen, Helsingborg
Motivering:”Jordstickan är ambitiös. Den kommer med stor framtidstro och
användningsmöjligheter för både den vana och ovana odlaren. Svältproblemet
kan lösas och användningsområdet utvidgas till ekologisk odling för att i båda
fallen maximera resultaten. Lycka till med Jordstickan!”

 

ARBETSPROCESS – grundskola
1. ”SAFEBAND”, 8E, Fröknegårdsskolan, Kristianstad
Motivering: ”Genom att utnyttja mångfalden i klassen och de utmaningar men
även möjligheter som det innebär, har gruppen tillsammans lyckats med en
arbetsprocess präglad av ett fint klimat och ett gott samarbete. I klassen har de
stöttat varandra när utmaningar i språkförståelsen har uppstått och nya
relationer har skapats. En stor egen drivkraft har gjort att gruppen tagit ansvar
för arbetsprocessen.”
2. ”MENTAL HEALTH ISSUES”, åk 8, Skanör Falsterbo Montessoriskola,
Falsterbo
Motivering: Gruppen har varit flexibel i sin process och anpassat
gruppsammansättningarna både utifrån sina olika kompetenser men även
utifrån de utmaningar som uppstått på vägen. På detta sätt har de synliggjort att
alla roller och alla kompetenser är viktiga i en arbetsprocess.
3. ”MONSTERMATTE”, 8C, Fröknegårdsskolan, Kristianstad
Motivering: Gruppen har utvecklat sin förmåga att lyssna in och ta hänsyn till
varandras tankar vilket har lett till att klimatet i gruppen blivit tillåtande.
Samarbetet har därmed blivit framgångsrikt och alla har tagit ansvar för hela
gruppens arbete och inte bara för sina egna arbetsuppgifter.
4. ”PANTMASKINEN”, åk 6, Vollsjö skola, Vollsjö
Motivering: Grupperna visar att de har förstått framgångsreceptet för att arbeta
fram en god innovation genom att ständigt pröva och ompröva sina idéer.
Kommunikationen inom grupperna har utvecklats och därmed stärkt
samarbetet i arbetsprocessen.
4. ”AQUASAFE”, 8A, Fröknegårdsskolan, Kristianstad
Motivering: Grupperna visar att de har förstått framgångsreceptet för att arbeta
fram en god innovation genom att ständigt pröva och ompröva sina idéer.
Kommunikationen inom grupperna har utvecklats och därmed stärkt
samarbetet i arbetsprocessen.

INNOVATION – studenter
1.”REPA MERA”, Malmö universitet
2.”VÅGA!-TILLSAMMANS”, Malmö universitet

Bästa utställare
3A, Lindängenskolan, Malmö
Motivering: För en kreativ och lekfull utställning som väcker nyfikenhet och glädje.

 

Källa: http://innocarnivalskane.se/

Vilka vann InnoCarnival 2018?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X