In accordance with the discussions and decision from the PTA Class Representative meeting in December regarding safety for children using the crosswalk on Lundavägen by Sankt Lars Trädgårdsgränd, the PTA board has sent the attached letter to Lund’s Kommun today. We will keep the parental community informed as to all developments in this matter.


 

Letter to Lunds kommun

Beträffande möjligheten att bättre reglera övergångsstället på Malmövägen vid busshållplats Sankt Lars Trädgårdsgränd

Mitt namn är Karin Williams och jag är ordförande för föräldraföreningen på Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund), Sankt Lars väg 90. IES Lund har elever från ÅK4 till ÅK9.

Föräldrar till eleverna har gett Föräldraföreningens styrelse i uppdrag att kontakta er beträffande trafiksäkerheten för pendlande barn.

IES Lund har ökat från 63 elever läsår 2013 – 2014 till dryg 450 elever detta läsår, och kommer att öka ytterligare de kommande två åren. Av de elever som studerar hos IES Lund, kommer ca hälften från Lunds kommun och därmed drygt 200 från andra orter.

Burlöv 39
Eslöv 19
Helsingborg 3
Hörby 2
Höör 9
Kävlinge 25
Landskrona 2
Lomma 47
Malmö 18
Sjöbo 6
Skurup 1
Staffanstorp 32
Svalöv 8
Svedala 2
Ängelholm 1

Många av eleverna som kommer från andra kommuner pendlar med regionbussarna till busshållplatsen Sankt Lars Trädgårdsgränd. Dessa elever måste korsa Malmövägen vid övergångsstället för att komma in på skolområdet i Sankt Lars park.

Det är bra att övergångsstället är nymålat och att särskild belysning finns så att övergångsstället verkligen syns, men enligt de föräldrar som har kontaktat oss tar bilisterna inte tillräcklig hänsyn till de elever som korsar vägen.  Föräldrarna påpekar att vid flera tillfällen har olyckor varit nära. Det framförs därför önskemål om ett ljusreglerat övergångsställe för att bättre skydda eleverna.

Jag har inget objektivt mättal i ärendet , men förstår att oron bland föräldrarna är stor. På Sankt Larsområdet finns numera ett stort antal skolor med yngre barn. Vi vet genom vår rektor att även Kunskapsskolan har ett stort antal pendlande elever och att en önskan om förbättrad säkerhet har uttryckts även där.

Allra vänligast, med hopp om ett gott samarbete för en bra lösning,

Karin Williams, Ordförande

 

 

 

Student safety at Malmövägen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X