blommor

PTA vill gärna hjälpa till och skicka en reminder att svara på enkäten gällande Skolinspektionens skolenkät senast den 19 oktober, se nedan:

 

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för
myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”.

 

Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben.

 

Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

 

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under
skoltid.

 

För mer info, samt länk och inloggningskod, se bifogad fil.

Internationella-Engelska-Skolan-Lund-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9 (4)

Sista svarsdag är 19 oktober 2018.

/PTA Board

Skolinspektionens enkät

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X