boka-friendsPTA välkomnar till Friends föreläsning onsdagen den 30 januari på Internationella Engelska Skolan i Lund.

Tid kl 18.00-19 30 – En anmälan via email till ptaieslund@gmail.com uppskattas.

Personalen på skolan kommer ha utbildning i samma ämne kl. 15.00-17.00.

Föreläsningen sponsras av Sparbanken Skåne.

https://friends.se

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.

Idag är nätet en helt naturlig del av barn och ungas vardag. Även om detta i grunden är positivt finns det också baksidor. Många barn och unga vittnar om kränkningar och mobbning på nätet. Det innebär inte att internet i sig utgör en negativ miljö för barn och unga – mobbning är i hög grad närvarande även i den i grunden positiva skolmiljön – men för oss på Friends är det uppenbart att vuxenvärlden kan göra mer än vi gör idag för att skapa en trygg och positiv nättillvaro för barn och unga.

För de skolor som vill förbättra sitt förebyggande och främjande arbete kopplat till nätet erbjuder Friends därför vårt Schysst på nätet-paket. Schysst på nätet-paketet finns i två utföranden, Lilla paketet och Stora paketet. Personalutbildning och vårdnadshavarutbildning ingår i båda varianterna eftersom Friends ser det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet som ett vuxenansvar, och tror att skola och hem måste ta detta ansvar tillsammans. I det stora paketet ingår också ett kartläggningstillägg till utbildningarna, där elevernas verklighet fångas upp genom en webbenkät och en träff med en grupp elever. Resultaten och vår analys av dem presenteras sedan på en träff med skolledningen.

 

Ev frågor ställs till pta.ieslund@gmail.com

Schysst på nätet – Föreläsning för personal och föräldrar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X