Today the PTA Board sent a letter to Region Skåne regarding a number of requests from the IES Lund parent and teacher community. You can find the letter attached here. We will keep the community informed of all developments in the errand.

Letter to Region Skåne

Beträffande möjligheten att utöka turtätheten på linje 6 i Lund, etablering av en linje mellan Lomma och busshållsplats Sankt Lars Trädgårdsgränd samt översyn över periodkort för grundskolebarn

Mitt namn är Karin Williams och jag är ordförande för föräldraföreningen på Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund), Sankt Lars väg 90. IES Lund har elever från ÅK4 till ÅK9.

Föräldrar till eleverna har gett föräldraföreningens styrelse i uppdrag att kontakta er beträffande utmaningar för pendlande barn och deras föräldrar.

IES Lund har ökat från 63 elever läsår 2013 – 2014 till dryg 450 elever detta läsår, och kommer att öka ytterligare de kommande två åren. Av de elever som studerar hos IES Lund, kommer ca hälften från Lunds kommun och därmed drygt 200 från andra orter.

Burlöv 39
Eslöv 19
Helsingborg 3
Hörby 2
Höör 9
Kävlinge 25
Landskrona 2
Lomma 47
Malmö 18
Sjöbo 6
Skurup 1
Staffanstorp 32
Svalöv 8
Svedala 2
Ängelholm 1

Elever som pendlar från Lomma
Vi har fn 47 barn som pendlar från Lomma till Lund (busshållsplats Sankt Lars Trädgårdsgränd). Då skolan är i en expansionsfas förväntas detta antal att öka. Enligt föräldrarna finns det inget bra sätt för dessa barn att ta sig till skolan med kommunal trafik. Finns det möjlighet att ha en diskussion med er för att hitta en bra lösning?

Linje 6 i Lund
Föräldrar och lärare efterlyser tätare turer med buss linje 6 på både förmiddagar och eftermiddagar. På morgnar är bussarna ofta överfulla och stannar då inte alltid vid Lund C, dit ett antal av våra elever pendlar. Dessutom är det svårt för elever som har extra utrustning, tex musikinstrument eller idrottsutrustning, att få plats på bussen. På eftermiddagarna händer det att bussen från Sankt Lars redan är full vid hållplatsen närmast IES Lund, troligtvis p.g.a. det ständigt ökande antalet elever på flera skolor i området. Finns det även här möjlighet att ha en dialog om hur vi kan underlätta för kommunalt åkande för barn?

Månadskort för grundskolelever
Med detta brev vill vi även slå fast att vi önskar en ordentlig översyn över månadskorten för pendlande grundskoleelever. Nuvarande system innebär att ett pendlande barn betalar lika mycket som en pendlande vuxen medan universitetselever får en betydande rabatt på samma kort. JoJo Skola för privatpersoner upplevs fortfarande som en dålig produkt av skolans föräldrar m h t alla inskränkningar som finns med kortet. Vi har försökt att följa debatten i media kring detta, men vi förstår fortfarande inte varför man inte kan ha samma upplägg som JoJo Student för grundskolebarn. För de föräldrar som har flera barn på skolan är detta en väldigt stor månadskostnad. Vi är tacksamma för att även här kunna ha en dialog om hur man kan förbättra villkoren för de pendlande eleverna och deras vårdnadshavare.

Allra vänligast, med hopp om ett gott samarbete för en bra lösning,

Karin Williams, Ordförande

Request for new bus line between Lomma and Lund, increased tours for bus line 6 as well as the JoJo card fees

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X