fas3_spanningssokarna_rosta_1200x480pxRead more about the competition:

https://www.spanningssokarna.se/hem/

Från och med den 2 oktober är röstningen öppen och det är möjligt att rösta på sitt favoritbidrag till och med den 13 oktober. Det är tillåtet att rösta hur många gånger som helst manuellt. Det finns dock en 15 minuters-spärr per IP-adress, som innebär att man endast kan rösta en gång var 15:e minut från en och samma IP-adress. För oss är det viktigt att alla får möjlighet att delta på samma villkor. Det ska vara fair play för alla.

Eventuella försök till fusk kan leda till diskvalificering.

 

 

 

https://www.spanningssokarna.se/bidrag/2017/#internationella-engelska-skolan-9a

ETT ENERGISMART TRAFIKNÄT
Vår idé är följande: Ett energismart trafiknät, vilket består av i första hand solpaneler. På vägen (som leder till el-ledningar under/bredvid vägen) och på gatlyktorna så kommer det finnas solpaneler. På bilarna kommer det också finnas solpaneler som även använder turbiner i hjulaxlarna. Detta leder till att de blir mer självförsörjande. Vi tänker också att när du till exempel handlar så finns det inbyggda laddningsplattor på parkeringen som automatiskt fälls upp när du parkerar din elbil på parkeringsplatsen. Detta leder till en mer självförsörjande och miljövänlig infrastruktur. Såklart kommer överskottsenergin att lagras i större energisparningsanläggningar och kan sedan användas till det allmänna elnätet.

Vår idé gör att vi människor inte släpper ut lika mycket avgaser i naturen. Vi minskar helt enkelt vår påverkan på miljön genom utsläpp från transport och trafik. På detta sätt blir hela trafiknätet och dess komponenter mer miljövänliga och hållbara.

Idén vänder sig till folk som behöver ta sig kollektivt eller med bil till jobbet. Detta kommer inte att förvärra deras situation genom att vara mindre effektivt eller långsammare; det blir mer miljövänligt för alla som tänker använda större trafiknät i städerna.

Vissa aspekter av vår idé (exempelvis solpanelsväg och solpanelsteknologi) finns så klart redan, dock inte använda i de områdena vi tänker implementera dem i. Vi har inspirerats av före detta idéer och förvandlat dem till vår egen vision.

 

https://www.spanningssokarna.se/bidrag/2017/#internationella-engelskan-skolan-9b

THE SEWPER DRAINER
Vi har kommit på en ny konstruktion för brunnar. När det regnar hittar vatten oftast sin väg till en brunn. Under vår Sewper Drainer finns en tratt som samlar ihop allt vatten och leder ner det i ett smalare rör. Vid rörets topp sitter ett extra filter för att rensa bort alla stora objekt som stenar och pinnar för att undvika att något fastnar i våra turbiner. Längs rörets sida har vi nämligen placerat turbiner som snurrar när vattnet rinner ner. Dessa turbiner är kopplade till en generator som genererar energi.

Denna energilösning använder en naturlig drivkraft (regn) för att generera energi. Därför behöver vi inte använda nya resurser för att generera energi. Denna process släpper heller inte ut några avgaser eller gifter.

The Sewper Drainer kan användas överallt där det regnar. Den är extra bra på platser som i östra Asien där det finns monsunregn. Den är också användbar vid översvämningar som vi på grund av den globala uppvärmningen ser allt fler av runt om i världen. Man kan alltså utvinna energi ur dåliga händelser också, så att översvämningar inte bara förstör, utan också bidrar till ett lands energitillgångar.

Vad vi vet finns det inget liknande. Vi använder resurser som redan finns och genererar energi.

 

https://www.spanningssokarna.se/bidrag/2017/#internationella-engelska-skolan-9c

LJUDVÅGSENERGI
Våra ljudvågsgeneratorer kommer att omvandla höga ljud, till exempel ljud vid motorvägar, konserter, jordbävningar och annat till elektricitet som vi kan använda. Vi skapar formationer, såsom cirklar och pelare, där vi sätter membran, ungefär som på en högtalare, på utsidan av strukturerna. Membranen vibrerar när ljudvågor från exempelvis gejsrar, jordbävningar och andra naturfenomen, men även rockkonserter eller matsalar i skolan, träffar membranen och skapar elektricitet genom en vibrationsdriven generator. Generatorn sitter i mitten av strukturen för att skapa mer plats till de olika membranen.

Ljud är en energikälla som kan liknas med vind-, sol- och vågkraft eftersom det är en förnybar energikälla. Den tar varken slut eller påverkar jorden negativt med sina restprodukter. Det är också en energikälla som just nu är outnyttjad.

Den här produkten är riktad till jorden som helhet. Den är inte begränsad till en speciell ålder eller ett speciellt område men kommer att funka bättre i vissa områden där det finns mer ljud. Särskilda områden att använda den kring kan vara jordbävningsdrabbade områden och platser där det finns gejsrar.

Den här idén är nyskapande, det finns inget som detta i nuläget. Lyckas man effektivisera detta på en global nivå kan man skapa väldigt mycket förnybar energi. Vår idé kom till oss när en av oss fick ont i huvudet på grund av allt ljud i salen. Vi tror att den här idén kommer att revolutionera sättet vi utnyttjar ljudet idag.

 

https://www.spanningssokarna.se/bidrag/2017/#internationella-engelska-skolan-9d

STRÖMLÅS
Detta är en strömbrytare för ett helt hus, ämnad för att spara energi. Genom en sändare skickas vågor till en stor router, som dina utvalda strömbrytare och eluttag är anslutna till. Routern stänger av lampor och annan elektronik anslutna till strömbrytarna och eluttagen. Sändaren aktiveras av att man blippar en bricka mot sändaren som är lokaliserad under låset på huset. Den kan även anslutas till telefonen.

Med vår idé sparar man energi som man inte använder eftersom man stänger av de eventuella energikällorna. Man använder inte särskilt mycket resurser för att skapa hårdvaran, vilket tillåter en större produktion av produkten. Det gör att fler hus får tillgång till denna elektronik som enkelt påminner dig om att spara den energin du inte aktivt använder.

Strömlås vänder sig till alla personer som har ett hem, främst de som bor i delar av världen där energikonsumtionen är hög.

Inspirerade av smarta lampor, speciella adaptrar och smarta hem, har vi skapat en ny idé, som ska spara all energi som vi råkar slösa, på grund av vår glömska.

Please vote for our 9 graders – Spänningssökarna

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X