imageWe note a growing discussion regarding the county veto for the establishment of new independent schools. Ms. Teodorescu at GöteborgsPosten writes:

“En av skolorna som fått nej av Malmö kommun är Internationella Engelska Skolan. När Skolverket förra året rankar svenska skolor hamnade friskolan med 19 800 elever i topp. I elevunderlaget på den 29 skolorna finns 54 olika språkgrupper. 94 000 barn står i dag i kö för att få en plats fram till år 2025. Varför deras föräldrar inte går man ur huse för att protestera mot häxjakten på friskolorna, som till syvende och sist riskerar att äventyra deras barns framtid, förblir en gåta.”

Read the article in GöteborgsPosten (in Swedish).

More on the country veto

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X