Lärarrummet : Ordning och reda/UR

Innan lektionen börjar står eleverna i klassen på Internationella engelska skolan i Uppsala uppställda på led. Var och en hälsar sedan med ett “god morgon” till läraren Hanna Järphagen-Weström. Skolans filosofi bygger på tydliga regler, ordning och disciplin.

Grundaren Barbara Bergström beskriver det med orden “tough love”. Konceptet har ofta kritiserats men rektor Mikael Östling menar att ordningsreglerna ger en tydlighet och struktur som skapar trygghet hos eleverna.

Lyssna på programmet på UR Skola

UR, Lärarrummet – Ordning och reda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X