1. Inför samtycke i läroplan och läromedel och se till att alla elever får tillgång till en ordentlig och likvärdig sexualundervisning
2. Utbilda lärare i sex och samtycke
3. Kartlägg sexuella trakasserier mot unga
4. Sätt stopp för övergrepp och trakasserier i skolan!

Read more and sign here

 

Skrivunder_liggande_gul

Inför samtycke i skolan nu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X