När Pisa-mätningarna började blinka rött om svensk skola i början av 00-talet var det en sak som direkt stack ut. Svenska elever hade sjunkande resultat men låg i absolut botten vad gäller ordning. De kom för sent, störde på lektionerna eller uteblev helt och hållet i en omfattning som var främmande i andra länder.

Läs mer: https://www.di.se/ledare/infor-en-lex-barbara/

Inför en Lex Barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖREDÖME. Engelska skolans grundare Barbara Bergström har vunnit stor gramgång med en skola som har arbetsro som bärande idé. Foto: Oskar Omne

Inför en Lex Barbara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X