InteOkej är en organisation som arbetar mot kränkningar på nätet. Under höstterminen 2015 och vårterminen 2016 besöker de IES för att hålla workshops för elever i års 6,7,8 & 9. Den 18 februari 2016 kommer de att hålla en föräldraföreläsning för föräldrar som har barn i dessa årskurser.

Om InteOkej
InteOkej vilar på tre grundpelare: inteokej.nu, den fysiska verksamheten samt InteOkej-rörelsen som länkar samman dessa två. Diskrepansen mellan vuxenvärldens föreställningar och vad som faktiskt sker i de ungas nätvardag blir allt tydligare. Sedan starten av InteOkej har vi insett att behovet av att diskutera nätetik och beteenden på nätet inte bara finns hos barn och unga utan även hos skolpersonal, fritidsledare, föräldrar och andra vuxna som möter ungdomar. Vårt arbetssätt är nyskapande och inkluderande. Att bara gå ut i skolor och hålla föreläsningar för mellan- och högstadieelever är i vår mening inte tillräckligt. Anledningen är att vi vill att alla elever som möter InteOkej ska få vara en del av vår verksamhet. Ungdomar är experter på sin egen nätvardag och för att vara relevanta och uppdaterade måste vi lära av dem. En deltagarbaserad och dynamisk workshop ger ett bättre resultat än en statisk föreläsning när det kommer till denna målgrupp. Även på de utbildningar vi erbjuder vår äldre målgrupp ger vi stort utrymme för dialog och vi uppskattar deltagarnas medverkan i diskussionen. Genom samtal och delaktighet når vi gemensamt kunskap!

Föräldraföreläsningen
InteOkej går igenom de vanligaste sajterna som unga använder idag och tittar närmare på en rad nätrelaterade fenomen. Gällande lagar och avsaknaden av vuxennärvaro diskuteras. Hur ska föräldrar förhålla sig till sina barns nätanvändande? InteOkej ger konkreta tips på hur föräldrar kan agera, både i förebyggande syfte och om deras barn blivit utsatta.

InteOkej föräldraföreläsning kommer ske den 18 februari 2016 kl 18.00 – 19.15 i Svaneskolans aula.

Anmälan
Anmäl dig till föreläsningen via Schoolsoft, senast den 29 januari 2016!
Det får plats 400 personer i  Svaneskolans aula. Till en början kan man anmäla en förälder per elev. Om det finns platser kvar efter 160129 kan man boka fler platser, till elevens andra förälder.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Shiva Farahmand
Skolkurator IES Lund

Inbjudan till Inte Okejs föräldraföreläsning

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X