Det var en stor omställning att plötsligt få nästan all undervisning på engelska. Men i  slutet av högstadiet kunde de använda språket helt obehindrat, berättar Oscar och Albin som båda gått i engelskspråkig grundskola.

Read the full article here.

”Det blev mer och mer engelska för varje år”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X