The CEO of IES is leaving

The CEO of IES is leaving

Skolkoncernen Internationella Engelska Skolans (IES) vd Annette Brodin Rampe lämnar vd-posten med omedelbar verkan. Styrelseledamoten Cecilia Marlow kliver in som tillförordnad vd medan ordföranden Birker Bahnsen leder rekryteringsarbetet av en ny vd. Läs mer: https://www.di.se/live/engelska-skolans-vd-lamnar/ Foto: Jack Mikrut